Sick Hospital

Veertig jaar lang was het ziekenhuis eigendom van de mijn. "Het eerste ziekenhuis werd afgebroken en in 1968 werd het huidig gebouw met zes étages, dat nu tegen de grond gaat, gebouwd", vertelt Hendrik Wetsels. "De mijn droeg het ziekenhuis over aan vzw André Dumont. We hebben het uitgebouwd tot een algemeen ziekenhuis. Het aantal bedden steeg van 100 naar 200." De kapel, die dateert uit 1928, blijft als beschermd monument staan. Ze wordt als kleedkamer gebruikt. (LXB)